Burs Hikayeleri

/

İnci Gülsüm İnal

 

SVİKV Bursu bana, 2009 yılında kabul edildiğim Manchester Üniversite’sinin “Uluslararası Kalkınma: Sosyal Politikalar ve Sosyal Kalkınma” Yükseklisans Programı’nda eğitim görme fırsatı sundu. Bir yandan sporun sosyal kalkınma ve sağlık eğitimi üzerindeki etkisini araştırırken bir yandan da üniversitenin tenis takımında oynuyordum. Bir maç esnasında geçirdiğim ciddi sakatlıktan dolayı eğitimime ara vermek zorunda kaldığımda SVİKV’nın bana göstermiş olduğu destek ve anlayışı unutmam mümkün değil.

2012 yazında “Sporun Sağlık Eğitiminde Bir Araç Olarak Kullanılması Sosyal Kalkınmaya Katkıda Bulunur Mu? Zambiya’daki Gençlere HIV/AIDS Eğitimi Verilmesi Konusu” başlıklı tezim ile derece (merit) alarak mezun olup Türkiye’ye döndüm. Eğitimimden ötürü, daha döneli bir hafta olmamıştı ki Uluslararası Katolik Muhacerat Komisyonu’nda (ICMC) çalışmaya başladım. Bir sene boyunca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından Amerika Birleşik Devletleri Yerleştirme Programı’na (USRAP) yönlendirilmiş olan dört yüzden fazla mültecinin öngörüşmesini yaptım. Bir senenin sonunda departman yönetici asistanlığı pozisyonuna yükseldim ve aynı sene Harvard Üniversitesi’nin Mülteci Travması ve İyileştirilmesi Programı’na tüm dünyadan burslu kabul edilen beş kişiden biri oldum. Bitirme projesi olarak, İstanbul’da hizmet vermekte olan Kildani Kilisesi ve mülteciler üzerine çektiğim kısa filmde kültür, inanç - din ve travma iyileştirilmesi arasındaki dinamikleri inceledim. Mayıs 2014’te programdan başarıyla mezun olduktan bir süre sonra Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nde çalışmaya başladım. Son iki aydır Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde Acil Müdahale Ekibi koordinatörü olarak, Kobane’den kaçan Suriyelilere yönelik Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) gıda - dışı insani yardım dağıtımını organize etmekteyim.