Burs Hikayeleri

/

Meltem Vatan Kaptan

 

Suna İnan Kıraç Vakfı tarafından verilen “Doktora Öğrencileri İçin Yurt içi Araştırma Bursu”nu bir yıl süreyle (2008 - 2009) almaya hak kazandım.

Sanıyorum ilk bursiyerlerden biriyim. Başvurumu yapıp cevap alana kadar büyük bir heyecanla bursu almaya hak kazanırsam neler yapabilirm, doktora çalışmama nasıl bir değer katabilirim diye düşünmeye başladım. Nihayetinde bursu almaya hak kazandığımı öğrendiğimde her şey daha somut bir hal aldı ve iş planımı bu destekle birlikte genişletme fırsatım oldu. Genel olarak burstan almış olduğum maddi desteği; alan çalışması ve tez çalışmamı ilerletmek için bilimsel toplantılara katılmak üzere değerlendirmeyi uygun buldum.

“Anıtsal Yığma Binalarda Risk Düzeyinin Tespitine İlişkin Bir Öndeğerlendirme Yöntemi “ başlıklı doktora çalışmamda alan çalışması ve bu alanda dünyada yapılan çalışmaların incelenmesi oldukça önemliydi. Anıtsal yapılara ilişkin risk tespiti konusu Türkiye’de çalışılmamış, dünyada da çok sınırlı sayıda çalışma yapılmıştı. Burstan yararlandığım süre boyunca, tez çalışmasında önerilen yöntemin geliştirilmesine katkı sağlaması ve farklı görüşlerin alınması için;

  • European Heritage Association The Best in Heritage 2008
  • CHRESP: 8th EC Conference on Sustaining Europe’s Cultural Heritage
  • International Symposium on Timber Structures from Antiquity to the Present
  • 1st WTA - International PhD Symposium
  • International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin - MONUBASIN
  • 8th International Masonry Conference,
  • 14ECEE - European Conference on Earthquake Engineering
  • SÍSMICA 2010 - 8º Congresso De Sısmologıa E Engenharıa Sísmıca

gibi bilimsel toplantılara katıldım ve her toplantıda tezimle ilgili bildiri metni sunumu yaptım. Bu toplantılarla, hala iletişimi sürdürdüğüm çok değerli bilim insnları ile tanışarak, bilgi ve iletişim ağımı geliştirdim ve profesyonel ve akademik hayatımda oldukça faydalı ilişkiler kurdum. 2010 yılında tezimi tamamlayarak 2011 yılında Yrd. Doç. Dr. unvanımı aldım.

Doktora sırasında çalışmayı seçtiğim “kültür mirası ve risk değerlendirme” alanında çalışmalarımı sürdürmeye ve ulusal - uluslararası platformda Türkiye’yi bilimsel çalışmalarla temsil etmeye devam ediyorum. Doktora boyunca uzmanlaştığım alandaki çalışmalarımla ICOMOS Türkiye üyeliği, ICOMOS - ICORP (International Comittee on Risk Preparedness) expert üyeliği ve ICORP Türkiye kurucu üye ile ICORP Türkiye başkan yardımcılığı görevlerim ile çalışmalarımı sürdürmekteyim.

Suna İnan Kıraç Vakfı’na; genç bilim adamlarını destekleme çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.