Burs Hikayeleri

/

Nurçin İleri

 

2012 yılının güz döneminde aldığım SVİKV bursu, geç dönem Osmanlı İstanbul’unda gece, fiziksel ve toplumsal mekanın dönüşümünü ele aldığım doktora projemin birincil ve ikincil kaynak araştırma süresini tamamlamamda yardımcı oldu. Başbakanlık Osmanlı Arşivi arşiv belgeleri ve Atatürk Kitaplığı’nda taradığım süreli yayınlar tezimin temel malzemesini oluşturmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi de hem kaynak bakımından hem de çalışma ortamı bakımından verimli bir araştırma süreci gerçekleştirmemi sağladı. O süreçte kaleme aldığım ve sonrasında 2014 yılında Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East dergisinde yayımlanan “Rule, Misconduct, and Dysfunction: The Police Forces in Theory and Practice in Fin-de-Siècle Istanbul” adlı makaleyi oluşturan kaynaklar da bu aşamada toplanmıştır.

SVİKV burs süreci tamamlandıktan sonra İstanbul Orient - Institute’da “Industrial Light and Its Influences on Istanbul Streets and Public Life during the Late Ottoman Period” adlı bir konuşma yaptım. 2013 yılında ise Kadir Has Üniversitesi bünyesinde bulunan İstanbul Çalışmaları Merkezi’nde “doctoral fellow” olarak bulundum. Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümü’nde sürdürdüğüm tez projemin de son aşamasında bulunmaktayım. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yürütülen “Boğaziçi Arşivleri” projesinde proje asistanı olarak çalışmalarıma devam etmekteyim.